01

O společnosti

Barnea s. r. o.

PROFIL SPOLEČNOSTI Barnea s. r. o.​

SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME

Znázorňování dat majetkového vypořádání
Geoportál GEORGIS® – ŘSD​
Mobilní mapování
Pasportizace zeleně
Technické pasporty
Zabýváme se majetkoprávním vypořádáním starých zátěží od prvotního zjištění problému (zobrazení dat z provedených analýz) po konečné vypořádání. Jsme provozovatelem Geoportálu GEORGIS® – ŘSD. Dále se zaměřujeme na mobilní mapování terénu, pasportizaci zeleně (grafické znázornění silniční doprovodné zeleně a její vztah k příslušné silnici, pozemkům, vlastnickým vztahům a požadavkům na údržbu) a technickými pasporty (grafické znázornění specifické součásti komunikace, její vztah k příslušné silnici, pozemkům, vlastnickým vztahům a požadavkům na údržbu).

Geoportál GEORGIS

Majetkoprávní vypořádání

Pasportizace zeleně

Technický pasport

Moderní technika

Inženýrská geodezie

3D mapování terénu

Stavební práce a úpravy

02

Portál & Aplikace

GEORGIS® – ŘSD​

Portál GEORGIS® – ŘSD​ je webová aplikace pro zobrazování a řízení majetkoprávních činností (MPV) na nových či stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury, pro zobrazování Pasportu zeleně - silniční doprovodnou zeleň a její vztah k příslušné silnici, pozemkům, vlastnickým vztahům a požadavkům na údržbu a pro zobrazování Technických pasportů – opěrné zdi, svodidla, chodníky a jejich vztah k příslušné silnici, pozemkům, vlastnickým vztahům a požadavkům na údržbu.

Responzivní aplikace0%

Intuitvní a snadné ovládání0%

Přehlednost0%

Práce s daty a mapami0%

Konektivita s aplikací Marushka0%

03

PORTÁL & APLIKACE

Inside aplikace GEORGIS® – ŘSD

APLIKACE GEORGIS® – ŘSD​ | Geodetic Road and Geographic Information System
Portál GEORGIS® – ŘSD​ v reálném čase graficky a databázově vizualizuje stav vlastnictví majetkoprávního vypořádání, stav prvků zeleně a technické infrastruktury. Přístup do služby je zajištěn přístupovým jménem a heslem, počet uživatelů není omezen. Služba prezentuje aktuální, resp. průběžně aktualizované grafické a popisné informace o majetkoprávním vypořádání, o Pasportech zeleně a o Technických pasportech. Portál GEORGIS® – ŘSD​ plní konzultant a objednatel má přistup a neustálý přehled o stavu majetkoprávního vypořádání.
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
  Phone Dark
  Rozcestník

  Jednotlivé služby aplikace

  04

  SLUŽBY

  Mobilní mapování

  GIS – správa geografického informačního systému, 3D mapování terénu pomocí mobilního laserového systému LYNX.

  05

  SLUŽBY

  Pasportizace zeleně

  Pasportizace zeleně, evidence a hodnocení zeleně, dendrologické posudky, zajištění rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les.

  06

  SLUŽBY

  Technické pasporty

  Mapování a pasportizace stavebních objektů,
  TDI – technický dozor investora, prohlídky a pasport komunikací, projekční činnost, evidence nemovitého majetku​.
  KONTAKT

  Spojte se s námi!

  Barnea s. r. o.
  +420 775 420 011
  barnea@barnea.cz
  třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín
  IČO: 08426911
  KONTAKT

  Spojte se s námi!

  Barnea s. r. o.
  +420 775 420 011
  barnea@barnea.cz
  třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín
  IČO: 08426911